Hakkımızda

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

(UNİKOP)

 

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesinde eğitim veren üniversiteler, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ni (UNİKOP) kurmuştur.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile Birliğin kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

Birlik; akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin üye sayısı yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve KOP İdaresi görev sahasına yeni dâhil olan Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerindeki Üniversitelerin de katılımı ile 11’e yükselmiştir.

Üye üniversiteler arasında her türlü akademik ve idari işbirliğinin tesisini ve KOP Bölgesinin kalkınmasına öncelik verecek şekilde faaliyet göstermesini hedefleyen Birlik, imzalanan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü çerçevesinde, Birliğe dâhil üniversitelerin rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanından oluşan bir Üst Kurul, Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonundan Dönem Başkanına sorumlu bir Genel Sekreter, Birliğe dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, KOP İdaresi temsilcisi ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreterinden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu ve işbirliği alanları kapsamında yapılacak görevler için oluşturulmuş Çalışma Grupları ile kalkınma odaklı faaliyet göstermektedir.

ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMLARI

Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya yatırıldığı, çözümler arındığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları düzenlemektedir.

KOP Bölgesel Kalkınma sempozyumlarının ilki Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2013 yılı Kasım ayında, ikincisi UNİKOP Dönem Başkanı olan Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlenmiştir. 

2015 yılında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde UNİKOP dahilindeki sekiz üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 3. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Aksaray’da gerçekleştirilmiştir.

KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nun dördüncüsü, UNİKOP Dönem Başkanı olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliğinde 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenmiştir.

2017 yılında beşincisi gerçekleştirilecek olan KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, UNİKOP Dönem Başkanı KTO Karatay Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ekim ayı içerisinde Konya’da düzenlenecektir.

Sempozyumla uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü

UNİKOP Kurumsal Kimlik Kılavuzu