Proje Ortağı

Kamu kurum ve kuruluşların; UNİKOP bünyesindeki üniversitelerde görev yapan akademik personelin KOP Bölgesi ile ilgili hazırladıkları proje önerilerini ekleyebilecekleri sayfadır. 

Proje önerileriniz için tıklayınız.

* Proje ile ilgili araştırmacı ihtiyacını ".... Projesi için araştırmacı aranıyor" şeklinde burada belirtebilir.