Sempozyum - Bildiri Yazım Kuralları

POSTER SUNUM KURALLARI

  1. Poster bildiriler sempozyum web sitesinde verilen poster bildiri kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.
  2. Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
  3. Posterin sol üst köşesinde sempozyum logosu (UNİKOP Logosu) bulunacaktır.
  4. Araştırıcılar; posterlerini istedikleri format, resimleme ve yazı karakterinde hazırlayabilirler. Ancak, okunması kolay bir yazı karakteri seçilmesine özen gösterilmelidir.
  5. Posterler, 26 Ekim 2017 saat sabah 09:00 dan itibaren düzenleme kurulunca belirlenen numaralanmış panolara asılacak, poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.
  6. Sempozyumda sunulacak posterler, sempozyum özet kitabında yer alacaktır. Sempozyumda temsil edilmeyen poster bildiriler sempozyum özet kitabına alınmayacaktır.

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

  1. Sözlü sunumlar 10 dakika + 2 dakika tartışma olarak sınırlandırılmış olup, sunumlar konulara göre ayrılmış 6 salonda yapılacak ve hangi sunumun hangi salonda olacağı programda belirtilmiştir.
  2. Sözlü sunumlar flash bellek veya cd gibi ortamlarda Microsoft Powerpoint aracılığıyla hazırlanması gereklidir.
  3. Sempozyumda sunulacak sözlü sunumlar, sempozyum özet kitabında yer alacaktır. Sempozyumda temsil edilmeyen sözlü sunum sempozyum özet kitabına alınmayacaktır.