Sempozyum - Önemli Tarihler

  • Bildiri Özet Gönderimi

Başlangıç: 1 Haziran 2017

Bitiş: 10 Eylül 2017

  • Bildiri Özetlerinin Kabulü: 15 Eylül 2017
  • Sempozyum Tarihi: 26-28 Ekim 2017