Sempozyum - Tematik Alanlar

Tematik Alanlar

26-28 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu tematik alanları:

- Yenilenebilir Enerji

- Tarım - Kırsal Kalkınma

- Sosyal ve Beşeri Kalkınmadır.