Yayınlar

KOP BÖLGESEL KALKINMA DERGİSİ

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla; Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğini (UNİKOP) kurmuştur.

Bu hedeflere ulaşmak için, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak “KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi” yayın hayatına başlamıştır. Bölgesel Kalkınma Bilim Kurulları ve üniversite öğretim üyelerinden oluşacak bir hakem heyeti ile yılda iki sayı yayımlanması planlanan KOP Bölgesel Kalkınma Dergisinde, KOP Bölgesi ile ilgili yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler ile bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak modeller üzerine yapılmış araştırmalar yayınlanacaktır. Çalışmalar salt akademik değil KOP Bölgesini ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken akademi-dışı alanları da kapsayacak; eğitim ve istihdam, enerji ve doğal kaynaklar, tarım-orman ve kırsal kalkınma, haberleşme ve bilişim, kültür-sanat-turizm, sağlık, sanayi, spor, ulaştırma ve lojistik, siyaset ve sosyal bilimler gibi konulara odaklanacaktır.

Dergi, KOP Bölgesi dinamiklerini odağına alacak; araştırmacı, uzman ve uygulamacıların KOP Bölgesi değerleri ve sorunları, bölgenin kalkınmasında sektörel öncelikler, 2023 vizyonu, sivil toplum ve sosyal yapı, yerel dayanışma kültürü, üniversite-sanayi işbirliği, MENA-Karadeniz ülkeleri ekseninde KOP Bölgesi, küreselleşme ve bölgesel kalkınma gibi temel meseleleri ve çözüm önerilerini tartışmaları için zemin oluşturacaktır. 

 

Bölgesel Kalkınma Dergisi (Sayı 1-2) Bölgesel Kalkınma Dergisi (Sayı 3-4)
I. Sempozyum Bildiri Kitabı II. Sempozyum Bildiri Kitabı III. Sempozyum Bildiri Kitabı IV. Sempozyum Bildiri Kitabı