Koordinatörlüğümüz 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, telekomünikasyon kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY gibi konularında çalışmalarını yürütür, gerekli yedeklemeleri ve güncellemeleri yapar.

Ağ Sistem & Donanım Ofisi : Tüm bilgisayarları, sunucuları, internet servislerini(DNS, FTP, NAS, PROXY vb.) yine yönetmelik çerçevesinde işletir gerekli yedeklemelerini ve güncellemelerini gerçekleştirir. Sistem odasının ve UPS odasının bakım ve güvenliğini sağlar. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki demirbaş kaydı bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer çevre birimlerinin bakım onarımlarını yapar veya ilgili kuruluşlara onarımların yaptırılmasını sağlar.  Donanım arızası olan cihazları rapor eder, bilgisayarlardaki mevcut donanımlara ek olarak takılan donanımların tanıtılması gibi son kullanıcı bilgisayar arızaları, yazıcı kartuş takibi, e-posta hesaplarının açılması, şifre değişikliği talepleri, sabit telefon ve dahili talepleri ile laboratuvarlarda veya diğer lisansı bulunan yazılımların lisansının dağıtılması gibi işlemleri gerçekleştirir.
Sistem odası ve laboratuvarlarda bulunan günlük bakım onarım ve kontrol çizelgelerini ISO 9001 standardına uygun biçimde tasarlanmış toplam kalite yönetimi esasına göre düzenlenmiş olan çizelgeler ile takip sağlar.

Yazılım Ofisi : Üniversitemiz içerisinde bulunan birimlerin işlerini bilgisayar ortamına taşımak ve üzerinde çalışılan veriler üzerinden istenilen raporları oluşturabilme amacı ile toplam kalite yönetimi esasına ilişkin kullanılan yazılım talep formu ile iletilen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek en uygun çözüm yöntemini belirler. Gerek idari gerekse akademik işler sırasında ortaya çıkan yazılım taleplerinin karşılanması veya mevcut yazılımlar ile entegrasyonun sağlanması için ihtiyaçları değerlendirir, analiz eder ve birim içerisinde kodlamasını gerçekleştirerek veya paket yazılımlar ile çözüm önerilerini sunar.
Yazılım taleplerinde ve yedekleme kontrol çizelgelerinde toplam kalite yönetimine ilişkin kalite yönetim sistemi esas alınarak tasarlanmış formlar kullanılır.

Bilgi Koruma Politikamız 

KTO Karatay Üniversitesi Bilgi İşlem Koordinatörlüğü olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak ve sürekli iyileştirme amacıyla işleterek;

  • Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine sözleşmelere uygun şekilde hatasız ve en kısa sürede kesintisiz hizmet sunmak,
  • Kurum içerisindeki bilginin bütünlüğü, erişim durumu ve gizliliğini koruma altına almak,
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen tüm güncellemelere uyum sağlamak amacıyla dinamik bir ekip oluşturmak.