• Elektronik Posta Servisi

Üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik personellerinin elektronik posta hesapları koordinatörlüğümüzce açılmaktadır. Şifre sıfırlama gibi talepler yine koordinatörlüğümüzce yerine getirilmektedir. Öğrenciler için elektronik posta adresleri kayıt oldukları dönemle birlikte oluşturulmaya başlar ve eğitim süresi sonuna kadar aktif olur.
Akademik ve idari personellerde ise insan kaynakları koordinatörlüğünden gelen talep doğrultusunda e-posta hesapları açılmaktadır. Ayrılan veya iş akdi sonlandırılan personellerde ise e-posta hesapları koordinatörlüğümüz tarafından kapatılmaktadır.

Öğrencilerimiz e-posta servisine ulaşmak için tarayıcılarının adres satırından posta.karatay.edu.tr adresini kullanmalıdırlar.

  • Üniversite Kimlik Kartı (Öğrenci – Personel – Akademik – Sektör Danışmanlığı – Mütevelli)

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimizin kimlik kartları kayıt yaptıkları esnada kendilerine teslim edilecek şekilde önceden basılır. Kimlik kartları üniversite içerisindeki tüm turnikelerde aktif olarak çalışacak şekilde tanımlanır.

Konya merkezinde belediyeye ait toplu taşıma araçlarında el-kart olarak da kullanılabilen öğrenci kimlik kartlarımızın belediye tarafından el-kart olarak tanımlanması için belediye personelinin dönem başında üniversitemizde tanımlama yapmak üzere gelmesiyle süreç takip edilir.

Yemek bursu kazanan öğrencilerimize ise aynı kimlik kartlarına yemekhane tanımı yapılarak geçerli süre boyunca yemekhanede de kullanımı sağlanır.

Akademik ve idari personel kimlik kartları da koordinatörlüğümüz tarafından basılır ve gerekli turnike ve geçiş kapıları ile yemekhane tanımı tarafımızdan yapılıp teslim edilir.

Kartını kaybeden öğrenci ve tüm personeller için kart ücreti mali işler koordinatörlüğüne yatırdığını gösterir makbuz ile yeni kartı basılarak teslim edilir. Öğrencilerin kartlarını kaybetmeleri durumunda önce Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Daha sonra Mali İşler Koordinatörlüğüne ücreti yatırdıktan sonra makbuzu Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim ederler ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü ile Bilgi İşlem Koordinatörlüğü arasında gerçekleşecek olan haberleşme sonucunda öğrenci kimlik kartını Bilgi İşlem Koordinatörlüğünden teslim alabilmektedir.

  • Otopark Sticker

KTO Karatay Üniversitesi kapalı otopark kullanımında giriş çıkış bariyerlerini kaldırmak için gerekli olan araç etiketleri (sticker) koordinatörlüğümüz tarafından verilmektedir. Her bir araç için bir tane satın alınması zorunlu olan etiketlerin ücretleri Mali İşler Koordinatörlüğüne yatırılır ve makbuzu Bilgi İşlem Koordinatörlüğüne teslim edilerek plaka tanımı ile etiket teslim edilir. Kaybedilen her bir etiket için yeniden ücreti karşılığında etiket verilmektedir.

  •  Sabit Telefon, Bilgisayar Arıza Talepleri ve Bilgisayar Talepleri

İdari personel veya akademik personeller için fakülteler tarafından yapılacak olan bilgisayar talepleri EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yeni başlayan personeller için bilgisayar ve masa telefonları dahilisi tanımlanarak ilgili personele teslim edilir, kurulumu yapılır. Personellerin her birinin IP-MAC eşleşmesi yapılarak bilgisayarları teslim edilir. Telefonlar için dışarıya arama yapma talebi ilgili Genel Sekreter Yardımcısının onayı ile aktifleştirilir. Varsayılan olarak telefonlar dışarı hatları aramaya kapalı olarak teslim edilmektedir.

  • Yazılım - Web Yazılım Talepleri

Koordinatörlük olarak kurum içerisinde ihtiyaç haline gelen yazılım talepleri ve birimlerin işlerinin bilgisayar ortamına taşınması gerektiği durumlarda talepler alınır, analiz edilir ve yazılım ofisi bünyesinde sıfırdan kodlanarak veri tabanı yapısı, sunucu barındırma hizmeti kurgulanarak proje gerçekleştirilir. Eğer mevcut bir sistem üzerinde yapılması gereken bir işlem söz konusu ise entegrasyon yazılımları, ara servisler, api ve web servisler kodlanır. Paket bir yazılım talebi söz konusu ise araştırması ve analizi yapılarak paket yazılımların satın alması talebi satın alma birimine iletilir.

  • Office 365

Üniversitemiz Microsoft Office 365 yazılımı için kampüs lisansına sahip olduğu için tüm öğrenci, idari ve akademik personellerimize 10 adet cihaza kurulum yapabilecek kadar lisanslar teslim edilir. Eğitim Plus lisansı ile kullanıcılar Word, Excel, Access, Powerpoint, Yammer, OneNote, OneDrive, Sharepoint, Teams, Sway, Posta, Forms, Planner, Delve, Flow, Stream, Dynamics 365 gibi yazılımları ücretsiz lisanslı olarak kullanabilmektedirler.