Bölümün amacı, günümüz sanatının disiplinler arası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş, evrensel,insanlığa öncü olabilecek fikirlerle yoğrulmuş, tüm kültürleri araştıran,yaratıcı, araştırmacı ve üretken kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir. 

Bölüm gerek uygulamalı gerekse kuramsal anlamda, akademik araştırmalara öncelik vermekte, bu birikimini kendi bölgesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırmaya çalışmak ve öğrencilerin sanatın teorik ve pratik sorunlarını kavrayarak özgün yaklaşımlarlaeser üretmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Canan DELİDUMAN 
Resim Bölüm Başkanı

The aim of the departmentis to educate individuals who have the knowledge and skills to use differentdisciplines in art production in accordance with the interdisciplinarycharacteristics of contemporary art, and who have contemporary, universal,creative ideas, creativity, researcher and productive personality.

 The department givespriority to academic research in both practical and theoretical terms, and aimsto spread this knowledge from its own region, at national and internationallevel, and to provide students with original approaches by understanding thetheoretical and practical problems of art.


Professor Dr.Canan DELİDUMAN

Head of the Painting Department