ALAN YETERLİLİKLERİ

Z1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

Z2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

Z3

Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

Z4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

Z5

Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

Z6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Z7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 

 

ADEQUACY OF FİELD

Z1

To transfer ideas and information related to his field both orally and written

Z2

To assess information and abilities that he gained  in critical aspect

Z3

To take responsibilities and to work independently

Z4

To have ability to work in a team

Z5

To learn how to learn and to manage

Z6

To use communicative and cognitive technologies related his field

Z7

To know  a foreign language to communicate with profession field and to follow basic information