Teknik Resim 1
Bu ders, iki boyutlu yüzeyde obje transferi, kompozisyon. Ölçekli perspektif çizimi ve objelerin ölçekli olarak yüzey üzerinde transferinin, resim kompozisyonu oluşturmada kullanımı çalışmalarını içerir. 

Detaylı Gör
Güncel Sanat 1
Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumlar incelenir, sanata yön veren uluslararası bienal, trienal ve dokümenta dosyaları incelenir, kavramları irdelenir.
Detaylı Gör
Desen 1

Bu derste, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir.


Detaylı Gör
Temel Sanat Eğitimi 1

Bu ders, sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyonlardaki işlevi ve birbirleriyle ilişkisi ile ilgili bilgilerle donanmasını sağlayarak sanatsal yetenek, yaratıcılık ve düşünce yapısının gelişmesine katkıda bulunma konularını içerir


Detaylı Gör
Perspektif 1
Bu ders, iki boyutlu yüzeyde obje transferi, kompozisyon. Ölçekli perspektif çizimi ve objelerin ölçekli olarak yüzey üzerinde transferinin, resim kompozisyonu oluşturmada kullanımı çalışmalarını içerir. 


Detaylı Gör
Sanat Tarihi 1

Sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama, sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait üslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.


Detaylı Gör
Yabancı Dil 1
Atatürk İlke ve İnlilap Tarihi I
Türk Dili 1
Güncel Sanat 2
Bu ders Güncel Sanat 1 (RS 107) 'in  devamı niteliğinde olup; güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumlar incelenir, sanata yön veren uluslararası bienal, trienal ve dokümenta dosyaları incelenir, kavramları irdelenir.
Detaylı Gör
Teknik Resim 2
Bu ders Teknik Resim 1 (RS A109) 'in devamı niteliğinde olup; iki boyutlu yüzeyde obje transferi, kompozisyon. Ölçekli perspektif çizimi ve objelerin ölçekli olarak yüzey üzerinde transferinin, resim kompozisyonu oluşturmada kullanımı çalışmalarını içerir. 
Detaylı Gör
Desen 2

Bu ders Desen 1 (RS 101)’in devamı niteliğinde olup, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir. Ardında doğa dşekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir.


Detaylı Gör
Temel Sanat Eğitimi 2

Bu ders Temel Sanat Eğitimi 1 (RS 103) ‘in devamı niteliğinde olup, sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyonlardaki işlevi ve birbirleriyle ilişkisi ile ilgili bilgilerle donanmasını sağlayarak sanatsal yetenek, yaratıcılık ve düşünce yapısının gelişmesine katkıda bulunma konularını içerir.


Detaylı Gör
Perspektif 2
Bu ders Teknik Resim Perspektif 1 (RS A 107)’in devamı niteliğinde olup içeriği, iki boyutlu yüzeyde obje transferi, kompozisyon. Ölçekli perspektif çizimi ve objelerin ölçekli olarak yüzey üzerinde transferinin, resim kompozisyonu oluşturmada kullanımı şeklinde oluşmaktadır.
Detaylı Gör
Sanat Tarihi 2

Bu ders Sanat Tarihi 1 (RS 105)’in devamı niteliğinde olup, Sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama, sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait üslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.


Detaylı Gör
Yabancı Dil 2
Atatürk İlke ve İnlilap Tarihi II
Türk Dili 2
Sanat Kültür Politika
Derste sanat tarihsel süreci içerisinde incelenerek, sanat ve iktidar ilişkisi dünya ve Türkiye'nin toplumsal dönüşüm süreçleri kapsamında ele aktarılacaktır.
Detaylı Gör
Üretim Tasarımı

Bu derste; Resim uygulamalarında kullanılacak yöntemler belirlenerek, uygulama yüzeyinden başlayıp sonucuna dek geçen sürede malzeme hazırlığı ve kullanım teknikleri ele alınmaktadır.


Detaylı Gör
Resim 1
Bu döneme kadar alınmış derslerin çoğu, bu dersi destekler niteliktedir. Bölümün ana derslerinden biri olup, uygulama ağırlıklıdır. Eser oluşturma süreci eses alınır. Teknik bilgilerle sürekli beslenen bu derste süreç izlenmekte ve ara sınav ve final değerlendirmesi dışında da haftalık değerlendirmeler yapılmaktadır.
Detaylı Gör
Desen 3

Bu ders Desen 2 (RS 102)’in devamı niteliğinde olup, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir.


Detaylı Gör
Üretim Teknolojileri

Bu derste; Resim uygulamalarında kullanılacak yöntemler belirlenerek, uygulama yüzeyinden başlayıp sonucuna dek geçen sürede malzeme hazırlığı ve kullanım teknikleri ele alınmaktadır.


Detaylı Gör
Çağdaş Türk Sanatı 1
Bu derste; Resim sanatının yöntem ve konu olarak günümüze dek yolculuğu ve dönem etkileşimleri incelenmektedir. Çağdaş Türk Sanatındaki izler takip edilmekte ve verilmiş örnekler ve sanatçılar incelenmektedir.
Detaylı Gör
Fotoğraf 1
Bu ders, foroğraf çekiminde dikkat edilecek kuralları kavrayabilme, temel kompozisyon gibi konularda bilgilenmesi ve pratik yapabilme, fotoğraf sanatını kavrayabilme konularını kapsar.
Detaylı Gör
Sanat Tarihi 3
Bu ders Sanat Tarihi 2 (RS 106)'nin devamı niteliğinde olup, sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama,sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait uslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.
Detaylı Gör
Yeni Medya 1
Endüstriyel gelişim sürecinden başlayarak, teknolojik ve sosyolojik gelişimler ışığında; iletişimsel veri tasarım ve paylaşımı konularının tarihsel gelişimini irdeler.
Detaylı Gör
Görsel İletişim
Tasarımın başlıca unsurlarının anlatılması ve uygulanması. Bir iletişim dili ve görsel iletişim formu olarak grafik tasarımın tanıtılması, iki boyuta indirgeme ve grafik resimleme diliyle kavramların sembollere dönüştürülmesi.
Detaylı Gör
Görsel Düşünme
Öğrenciler, görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirler.
Detaylı Gör
Yeni Medya 2
Bu ders Yeni Medya 1 (RS 205)'in endüstriyel gelişim sürecinden başlayarak, teknolojik ve sosyolojik gelişimler ışığında; iletişimsel veri tasarım ve paylaşımı konularının tarihsel gelişimini irdeler.
Detaylı Gör
Sanat Tarihi 4
Bu ders Sanat Tarihi 3 (RS 211)'in devamı niteliğinde olup, sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama,sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait uslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.
Detaylı Gör
Estetik ve Sanat Felsefesi

Bu dersi alan öğrenciler, estetik ve sanat felsefesini tanımlar, aralarınadaki ilişki ve farkları felsefe  disiplini bağlamında çözümler. Sanat yapıtlarında estetik kavramının önemini kavrar. Felsefenin bir alt disiplni olan sanat felsefesi ve kavramları hakkında eleştirel düşünceler geliştirir.  Felsefi düşünce akımlarnını sanat yapıtlarına yansımalarını tartışır.


Detaylı Gör
İletişimsel Estetik

Estetik ve iletişim kavramlarını birleştirerek görsel tasrım ürünlerine dönüştüren tasarımlar yapılır.  İhtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi algısal, estetik ve işlevsel bütünlüğüyle ele alarak yenilikçi çözümler üretilir.


Detaylı Gör
İletişim Tasarımı

Estetik ve iletişim kavramlarını birleştirerek görsel tasrım ürünlerine dönüştüren tasarımlar yapılır.  İhtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi algısal, estetik ve işlevsel bütünlüğüyle ele alarak yenilikçi çözümler üretilir.


Detaylı Gör
Resim 2
Bu ders Resim 1 (RS 201)'in devamı niteliğinde olup, bu döneme kadar alınmış olan çoğu ders bu dersi destekler niteliktedir. Bölümün ana derslerinden biri olup, uygulama ağırlıklıdır. Eser oluşturma süreci eses alınır. Teknik bilgilerle sürekli beslenen bu derste süreç izlenmekte ve ara sınav ve final değerlendirmesi dışında da haftalık değerlendirmeler yapılmaktadır.
Detaylı Gör
Desen 4
Bu ders Desen 3 (RS 203)'un devamı niteliğinde olup, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir.
Detaylı Gör
Sanatsal İletişim
Bir iletişim alanı olarak ele alınan günümüz sanatının ulusal ve uluslararası geldiği boyutu araştırır, analiz eder. Sanat ortamını şekillendiren gelişmeleri toplumsal, sosyolojik, felsefi olgular içerisinde irdeler. Genel olarak Uluslararası alanda, lokal olarak ise kültürlerarası iletişimin sanatsal yansımalarını inceler.
Detaylı Gör
Çağdaş Türk Sanatı 2
Bu ders, Çağdaş Türk Sanatı 1 (RS 207)'in devamı niteliğinde olup, resim sanatının yöntem ve konu olarak günümüze dek yolculuğu ve dönem etkileşimleri incelenmektedir. Çağdaş Türk Sanatın Tarihide yer alan akımlar ve  sanatçılar  incelenmektedir.
Detaylı Gör
Fotoğraf 2
Bu ders Fotoğraf 1 (RS 209)'in devamı niteliğinde olup, fotoğraf çekimde dikkat edilecek kuralları kavrayabilme, temel kompozisyon gibi konularda bilgilenmesi ve pratik yapabilme, fotoğraf sanatını kavrayabilme konularını kapsar.
Detaylı Gör
Mozaik

İç ve dış mekanın yapısal dinamikleri üzerinde durulur. Bu bilgiler ışığında, sanatsal projeler üretilir. Projelerin; öncelikli olarak ortam olmak üzere, malzeme, teknik, boyut, maliyet lanlaması ve uygulanabilirlik raporları hazırlanır. Bu derste söz konusu çalışmalar, mozaik ağırlıklı olacaktır.


Detaylı Gör
Resim 3
Bu ders Resim 2 (RS 202)'nin devamı niteliğinde olup, bu döneme kadar alınmış olan çoğu ders, bu dersi destekler niteliktedir. Bu ders, bölümün ana dersi olup, uygulama ağırlıklıdır. Eser oluşturma süreci eses alınır. Teknik bilgilerle sürekli beslenen bu derste süreç izlenmekte ve ara sınav ve final değerlendirmesi dışında da haftalık değerlendirmeler yapılmaktadır.
Detaylı Gör
Desen 5

Bu ders Desern 4 (RS 204)'ün devamı niteliğinde olup, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir.


Detaylı Gör
Araştırma ve Sunum Teknikleri 1

Araştırma yöntemleri, farklı sunum ortamları, ortama ve temaya uygun malzeme seçimi ve ortam ve malzeme seçimiyle doğru sergileme yöntemleri konularını içermektedir.


Detaylı Gör
Mekan Tasarımı 1

Mekan, öncelikli olarak kavramsal olarak tanımlanır. Ardından, sanatsal üretimin odak noktasına yerleştirilir. Bu şekilde mekan-sanat ilişkisi, hem kavramsal bir boyut kazanırken, hem de mekanın sanata, sanatın da mekana hizmeti sağlanmış olur.


Detaylı Gör
Duvar Resmi 1

İç ve dış mekanın yapısal dinamikleri üzerinde durulur. Bu bilgiler ışığında, sanatsal projeler üretilir. Projelerin; öncelikli olarak ortam olmak üzere, malzeme, teknik, boyut, maliyet lanlaması ve uygulanabilirlik raporları hazırlanır. Projenin maket üzerinde prototipleri hazırlanarak, eğitim yılı içerisinde uygulanmak üzere finansman bağlantılarına geçilir. 


Detaylı Gör
Deneysel Sanat

Deneysel sanatın çok yönlülüğünü farklı disiplinlerde görebilme. Öznel tasarımlar yaratarak süreç/ürün ilişkisini sorgulayabilme. Üretim biçimlerine yeni seçenekler geliştirebilme.


Detaylı Gör
Heykel

Kil, kağıt, tel, ince çorap ve kumaş  vb. elle şekillendirmeye uygun malzemeler kullanılarak yapılan, rölyefli ve üç boyutlu uygulamaların yapımı için geçen süreçte  öğrencinin yaratıcılığının gelişmesi, bilgi ve görgüsünün arttırılması çalışmalarını içerir.   


Detaylı Gör
Sanat Sosyolojisi 1
Sanat-toplum, sanatçı- toplum ilişkisi, toplumsal bir dinamik olarak sanat ve tarihsel süreç içerisinde toplumsal ve sanatsal oluşumlar konularını içermektedir.
Detaylı Gör
Rölyef

Bu ders rölyef ağırlıklı olmak üzere, iç ve dış mekanın yapısal dinamikleri üzerinde durulur. Bu bilgiler ışığında, sanatsal projeler üretilir. Projelerin; öncelikli olarak ortam olmak üzere, malzeme, teknik, boyut, maliyet lanlaması ve uygulanabilirlik raporları hazırlanır. Projenin maket üzerinde prototipleri hazırlanarak, eğitim yılı içerisinde uygulanmak üzere finansman bağlantılarına geçilir.  


Detaylı Gör
Kültür Tarihi
Bu derste;  eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar, diğer kültür bölgeleri  ile olan ilişkiler ve etkileşimler bilgisi,en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri incelenmektedir. Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkileri, etkileşmeleri kronolojik bir düzen içinde işlenecektir. Süreçte insanın ilk ortaya çıkışından, Prehistorik Devirden başlar. Protohistorik ve Tarihi devirleri içine almaktadır. Anadolu dışındaki kültür ve uygarlıklar kronolojik olarak, tanıtılarak sanat, siyasi ilişkiler, din, ticaret, bilim ve teknolojik gelişmelerin, komşu kültür bölgeleri ile olan etkileşimlerinin kavranması amaçlanır. 
Detaylı Gör
Resim 4
Bu ders Resim 3 (RS 301)'ün devamı niteliğinde olup, bu döneme kadar alınmış olan hemen hemen tüm dersler, bu dersi destekler niteliktedir. Bölümün ana dersi olup, uygulama ağırlıklıdır. Eser oluşturma süreci eses alınır. Teknik bilgilerle sürekli beslenen bu derste süreç izlenmekte ve ara sınav ve final değerlendirmesi dışında da haftalık değerlendirmeler yapılmaktadır.
Detaylı Gör
Desen 6
Bu ders Desen 5 (RS 303)'ün devamı niteliğinde olup, çizgi ve alan kavramlarıyla, maddesel algının temeli atılır. Ardından doğadaki şekillerin yapısı, geometri bilgisiyle pekiştirilir. Nesneler arası ilişkilerin incelenmesi; büyük-küçük, ön-arka gibi yapısal ve yerleşimsel kavramları açıklığa kavuşturur. Tüm bu konular uygulamalı örnekler eşliğinde pekiştirilir.
Detaylı Gör
Araştırma ve Sunum Tekniği 2
Bu ders Araştırma ve Sunum Teknikleri 1 (RS 305)'in devamı niteliğinde olup, araştırma yöntemleri, farklı sunum ortamları, ortama ve temaya uygun malzeme seçimi ve ortam ve malzeme seçimiyle doğru sergileme yöntemleri konularını içermektedir.
Detaylı Gör
Mekan Tasarımı 2

Bu ders Mekan Tasarımı 1 (RS 307)'in devamı niteliğinde olup, mekan, öncelikli olarak kavramsal olarak tanımlanır. Ardından, sanatsal üretimin odak noktasına yerleştirilir. Bu şekilde mekan-sanat ilişkisi, hem kavramsal bir boyut kazanırken, hem de mekanın sanata, sanatın da mekana hizmeti sağlanmış olur.


Detaylı Gör
Duvar Resmi 2

Bu ders Duvar Resmi 1 (RS A 311)' in devamı niteliğnde olup; İç ve dış mekanın yapısal dinamikleri üzerinde durulur. Bu bilgiler ışığında, sanatsal projeler üretilir. Projelerin; öncelikli olarak ortam olmak üzere, malzeme, teknik, boyut, maliyet lanlaması ve uygulanabilirlik raporları hazırlanır. Projenin maket üzerinde prototipleri hazırlanarak, eğitim yılı içerisinde uygulanmak üzere finansman bağlantılarına geçilir. 


Detaylı Gör
Sanat Felsefesi
Öğrenciler sanat felsefesini tanımlar. Sanat yapıtlarını okumada felsefenin kavramının önemini kavrar. Felsefenin bir alt disiplni olan sanat felsefesi ve kavramları hakkında eleştirel düşünceler geliştirir.  Felsefi düşünce akımlarnını sanat yapıtlarına yansımalarını tartışır.
Detaylı Gör
Sanat Eseri Analizi
Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.
Detaylı Gör
Diploma Projesi 1
Bu derste; her bir öğrenci mezuniyet projesi için bir konu belirleyerek çalışmalarına başlamaktadır. Lisans eğitimi boyunca almış olduğu ve halen alınmakta olunan teorik ve uygulamalı derslerin de desteğiyle, projesinin planlamasını ve üretim teknikleri seçimini yaparak uygulamaya geçmektedir. Uygun görülen mezuniyet projeleri için sponsorluk çalışmaları yapılarak, projelere işlerlik kazandırılmaktadır.
Detaylı Gör
Portfolyo Tasarımı 1

Bu derste; her bir öğrenci mezuniyet projesini de içine alacak olan, bir anlamda iş bilgilendirme dosyası hazırlamaktadır. Kişisel, akademik bilgilerin yanı sıra, yapılmış olan tüm eğitimsel çalışmaları da kapsayan portfolyo tasarımı; yapısı itibariyle, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma sunumlarında da faydalanabilecekleri bir temel hazırlık niteliği taşımaktadır.


Detaylı Gör
Tasarım Tarihi 1
Tarih öncesi devirlerden günümüze dek geçen sürede, yaşamsal amaca hizmetle  şekillenen tasarımın, ihtiyaç ve pazar oluşumuna kadarki gelişimi, eser analizleriyle verilmektedir.
Detaylı Gör
Sanat Eğitimi
Tarihsel gelişim içinde 'Sanat Eğitmi' kavramı içinde Sanat Eğitimi', 'Sanat Eğitbilimi', 'Sanat Bilimi' üzerine görüşleri açıklamaktadır.
Detaylı Gör
Mesleki Etik
Bu ders, etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemektedir.
Detaylı Gör
Mesleki Restorasyon
Bu derste; verilmiş eserlerin temelde restorasyon teknikleri ele alınmakla birlikte, eser sahiplerinin yeni çalışmalarının korunma yöntemleri de işlenmektedir. Öğrencilerin eğitim süresi boyunca ve mezuniyetinden sonra tüm resimsel çalışmalarında kullanabilecekleri bilgi ve yöntemler, uygulama örnekleriyle  verilmektedir.
Detaylı Gör
Diploma Projesi 2
Bu ders Diploma Projesi 1 (RS 401) ‘in devamı nitelğinde olup; her bir öğrenci mezuniyet projesi için bir konu belirleyerek çalışmalarına başlamaktadır. Lisans eğitimi boyunca almış olduğu ve halen alınmakta olunan teorik ve uygulamalı derslerin de desteğiyle, projesinin planlamasını ve üretim teknikleri seçimini yaparak uygulamaya geçmektedir. Uygun görülen mezuniyet projeleri için sponsorluk çalışmaları yapılarak, projelere işlerlik kazandırılmaktadır.
Detaylı Gör
Portfolyo Tasarımı 2
Bu ders Portfolyo Tasarımı 1 (RS 406)'in devamı niteliğinde olup; her bir öğrenci mezuniyet projesini de içine alacak olan, bir anlamda iş bilgilendirme dosyası hazırlamaktadır. Kişisel, akademik bilgilerin yanı sıra, yapılmış olan tüm eğitimsel çalışmaları da kapsayan portfolyo tasarımı; yapısı itibariyle, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma sunumlarında da faydalanabilecekleri bir temel hazırlık niteliği taşımaktadır.
Detaylı Gör
Eser Konservasyon Teknikleri
Bu derste ; verilmiş eserlerin temelde restorasyon teknikleri ele alınmakla birlikte, eser sahiplerinin yeni çalışmalarının korunma yöntemleri de işlenmektedir. Öğrencilerin eğitim süresi boyunca ve mezuniyetinden sonra tüm resimsel çalışmalarında kullanabilecekleri bilgi ve yöntemler, uygulama örnekleriyle  verilmektedir.
Detaylı Gör
Sanat ve Tasarım
Tarih öncesi devirlerden günümüze dek geçen sürede, yaşamsal amaca hizmetle  şekillenen tasarımın, ihtiyaç ve pazar oluşumuna kadarki gelişimi, eser analizleriyle verilmektedir.
Detaylı Gör
Sanat Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ışığında, sanatçı ve fikir sahiplerinin yasal hareketliliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi öngörülmektedir. Bu yöntemle; öğrencinin mezuniyet sonrası sanatsal yaşamında, ulusal ve uluslararası arenada fikir ve eserlerini koruyabilmesi, sanatsal etkinliklerde varlık gösterebilmesi ve sağlıklı iş anlaşmaları yapabilmesini sağlamayı amaçlanmaktadır.


Detaylı Gör