Disiplinlerarası bir eğitim politikası izleyen Resim Bölümü Ana Sanat Dalı öğrencilerimiz alanında yetkinlik gösteren bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Mezuniyetlerinin ardından Ressamlık, Sanat Yönetmenliği, Sanat Eleştirmenliği gibi serbest çalışma alanlarında faaliyet göstermelerinin yanı sıra, akademik alanda da eğitimlerini sürdürerek kariyerlerine devam edebilmektedirler. Lisans dersleri ışığında ise; Eser Konservasyon Teknikleri alanlanında uzmanlaşarak, kültür varlıklarını koruma konusunda yetkin olabilmektedirler. Mezunlarımız aynı yolla, Sanat Tarihi alanında da uzmanlaşabilmektedirler. Aynı zamanda, Resim Bölümü mezunları Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla, günün koşullarında geçerli olan sınavlardan gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.  

 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

As having competence in their fields our students are graduated from Painting Department Art Major that follows interdisciplinary education policy. After their graduate, they attend activities such as Painting, Art Directory, Art Critics and also they keep on their studies in academic platform to improve their carriers. Under the light of undergraduate lectures, they become expert in Art pieces Conservation   techniques and thus they have adequacy in maintaining cultural assets. Within the same route, they become experts in Art History. In case they complete Pedagogic Formation Programme and pass the current exam they can be assigned as teachers by Ministry of Education .