İlk ve Acil Yardım Teknikerliği günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır.


Program Description:  

Ambulance Paramedics systems present new perspectives and radical changes as a result of pre-hospital emergency system have become an important and necessary element. Program meets the needs of the industry in this direction in this important mission, knowledge, skills and equipment to undertake and maintain a leading role in the training of paramedics gained supremacy. In line with expectations and the need for lifelong development of the health sector tends to make a difference and to train paramedics have sufficient knowledge and skills in the field of training, students as well as professional knowledge and skills to communicate effectively, work in teams, aims to acquire the ability to solve problems and be able to realize.