Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 25 iş günü staj dönemi bulunmaktadır.0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, hastanelerin oyun odaları, çocuk klinikleri ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Program Profile: The program is a two-year associate degree program. It consists of 4 semesters. A total of 15 weeks of lessons are taught each semester. In addition, there are 25 working days internship period. There are theoretical and practical courses on the development and education of children between the ages of 0-18. In practical lessons, individual and group trainings are made for children with normal development and special needs. All these studies are carried out together with observations and applications made in the field. Applied courses are carried out in formal and private preschools, playrooms in hospitals, children's clinics, special education schools and special education and rehabilitation centers.