2019 yılında kurulan Dış Ticaret Programımızın amacı kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu temel dış ticaret programı kapsamındaki bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu açıdan özellikle Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Hazırlık sınıfı bulunmayan Dış Ticaret Programımızda öğrencilerimize iki yıllık bir süre içerisinde hem teoriye hem de uygulamaya yönelik nitelikli bir eğitim verilmektedir.

Ticaret, ülkelerin siyasi ve sosyal yapısından etkilenen bir faaliyet olmakla beraber, bu yapıları da doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yaşanan gelişmelerin, değişen konjonktürün etkileri ticari faaliyetler üzerinde hissedilir dalgalanmalar oluşturmaktadır. Bu dalgalanmaları en doğru şekilde yönetebilmek için bölümümüz müfredatında yer alan, ithalat-ihracat, gümrük mevzuatı, ticaret hukuku ile ilgili temel bilgileri kapsayan dersler yoluyla; öğrencilerini dış ticaret alanında analitik düşünebilen, uygulama pratiği yüksek, risk yönetiminde başarılı, optimal çözümler üretebilen, yaratıcı yöneticiler ve ticaret uzmanları olarak mezun etmeyi misyon edinmiştir.

Bölümümüzden mezun olarak kariyer planlamasını doğru şekilde sürdüren öğrencilerimizi dış ticaret sektöründe pek çok iş imkanı beklemektedir. Mezun olan öğrencilerimiz dış ticaret meslek elemanı unvanına sahip olarak, ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarında ve diğer sektörlerdeki çok uluslu şirketlerde, sivil toplum örgütlerinde ve araştırma merkezlerinde istihdam olanağına sahiptirler.

Profile of the Programme

The purpose of our foreign trade programme, whichwas established in 2019, is to train students with the knowledge of the basicforeign trade programme that public institutions and private sector needed.  In this respect, it is aimed to train the qualifiedintermediate manpower that is needed especially in the Ministry of Commerce. The Foreign Trade Programme does not have a preparatoryclass and it provides both theoretical and practical qualified education tostudents for a period of two years.

Trade is anactivity that isinfluenced by the political and social structure of thecountries and it isaffected directly from these structures. For this reason;the current progressand the changing conjuncture effects create noticeable fluctuations on tradeactivities. In order to manage this process in thebest way, our department’s aims to make the students become creative managersand trade experts by increasing the knowledge and skills of the students inthese fields together with the courses included in the curriculum of thedepartment and containing information related to export-import, customslegislation, commercial law.

Students who have successfully achieved career planning inour department are expected to have many jobs in the foreign trade sector. Ourstudents have an opportunity to work in national and international financialinstitutions and in multinational companies, non-governmental organizations andresearch centers as foreign trade professionals.