Mekatronik; makine, elektronik, yazılım ve kontrol uzmanlıkalanlarına dayanan disiplinler arası bir bölümdür. Mekatronik programımız, sanayive ticari iş alanlarında kullanılan makina, otomasyon, robotik, elektrik veyaelektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanımve donatım sistemlerinin üretiminde gereken ve bu teknolojik yapılarıntanıtımı, tasarımı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesikonularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip; nitelikliteknik insan gücü yetiştirmektedir.

 

Profile ofThe Programme

Mechatronics is an interdisciplinary department based onexpertise in electronics, mechanical, software and control. Our mechatronicsprogram educates skilled and qualified technical manpower who can works in thefield of all mechanical, electrical, electronic or computer controlled systems,and in design, installation, maintenance , repair and developments ofaforementioned systems.