Odyoloji Bölümü’nün temel amacı sağlık ve rehabilitasyon alanında öğrencilere yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, işitme ve denge ile ilgili problemlerin doğru bir şekilde ele alınması konusunda eğitim vermektir.