Program Profili: Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, Tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar.


Program Description: During training students in basic medical sciences in the Medical Imaging Technologist receive intensive training. This training is the foundation for students vocational courses. Professional courses of radiation (X-rays), and radiation protection, medical imaging devices, the structure and the use of hands-on training and assessment per unit, radiology departments are informed about the diseases faced approach to the patient on issues such as patient education are welcome. In addition, systems using high-tech radiology departments, ensuring the security of these systems, the lowest radiation dose radiation, are trained to develop the capabilities to high-quality images. Year internship in hospitals (Hospital, Faculty of Medicine, Private and Public Hospitals), into which parts of Radiology. Students are tightly linked to medical ethics and deontological rules, respect for patient rights at any time to carry out the task in all conditions have been cultivated as people with mental and physical structure.