Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (Erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Doktora Belgesinin Onaylı Örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı Örneği (Profesör başvurusu için), Profesörlük Belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurusu için), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Doktor Öğretim Üyesi için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi : 13.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 28.05.2019

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını ve Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak, Androloji ve Prostat Görüntüleme alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olmak, Hemodiyaliz hastalarının tedavileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, Ağrı ve Migren Fizyopatolojisi üzerine yayın ve çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.

13 Mayıs 2019