KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  AKPINAR AYHAN SINAVA ÇAĞRILMASI
  ECE MUSTAFA SINAVA ÇAĞRILMASI
  EKİNCİ MUSTAFA SINAVA ÇAĞRILMASI
  GÜRSOY İPEK SINAVA ÇAĞRILMASI
  KANGAL İSMET MERİH SINAVA ÇAĞRILMASI
  KÜNYE NESLİHAN SINAVA ÇAĞRILMASI
  ÖZÇELİK KANSU SINAVA ÇAĞRILMASI
  ÖZSÜRÜNÇ RECEP SINAVA ÇAĞRILMASI
  SUYADAL MEHMETCAN SINAVA ÇAĞRILMASI
  UNCU AYKAN SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / C Blok / C-Z14 Nolu Amfi
Sınav Tarihi: 02.12.2019
Saati: 14.00
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

29 Kasım 2019