KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  AY GÖKBERK SINAVA ÇAĞRILMASI
  POLAT DERYA SINAVA ÇAĞRILMASI
  ZERAY EMRE SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / A Blok / A-308 Nolu Derslik
Sınav Tarihi: 02.12.2019
Saati: 14.00
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

29 Kasım 2019