Değerli Gençler,

Üniversiteler eğitim-öğretim görevleri yanında araştırma bilgi üretme, bilgiyi teknolojiye dönüştürme, toplumu yenileme, toplumsal değişimi takip ve analiz etme ve danışmanlık yapma gibi görevleri üstlenen kurumlardır. Bu doğrultudan hareketle amacımız sadece ve sadece eğitim alanında hizmet vererek sizleri mezun olduktan sonra iyi bir iş beklentisi içine sokmak değil; üniversiteli olabilmenin getirdiği bir anlayışla alanında uzman ve tanınmış bireysel yeterliliği olan, mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarabilen, bilgiyi üreten, sosyal değişime açık ve çağın getirdiklerine hazırlıklı bireyler olmanın yanında insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren , din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.
Yüksekokulumuz Diyaliz, Fizyoterapi, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil Yardım ve Anestezi programları ile eğitim vermektedir.
Yüksekokulumuz eğitim programları; alanlarında deneyimli kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra üniversitemizin diğer birimlerinin de katkıları ile sürdürülmekte ve aldıkları nitelikli eğitim /öğretim nedeniyle mezunlarımız özel ve iş yaşamlarında tercih edilecektir. Sosyal birlikteliklerin son derece önemli olduğu yüksekokulumuzda öğrenci toplantılarına önem verilmekte ve öğrenci merkezli eğitim /öğretim adına aldığımız geri dönüşleri değerlendirerek akademik ve idari yapımızı güçlendirme misyonumuzu devam ettirmekteyiz.
Üniversitemizin misyon, vizyon ve değerleri ile toplum sağlığına kaliteli hizmet sunumunda bulunabilmeniz için, teorik ve uygulamalardan oluşan nitelikli eğitim programınızın ve çok değerli hocalarınızın sizlere sunduğu tüm fırsatları iyi değerlendireceğinize inanarak üstün başarılar diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Saniye Göknil ÇALIK
Müdür V.