KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrası gereğince mezuniyet ek sınavı yapılacaktır. Mezuniyet ek sınavına girecek öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. (Dilekçeler ıslak imzalı olarak posta yolu ile gönderilebilir. Faks yoluyla gönderilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.)

Dilekçe Başvuru İlk Gün        : 09.07.2018

Dilekçe Başvuru Son Gün      : 13.07.2018

Not: Dilekçe başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınava girecek öğrencilerin hangi günde ve hangi sınava girecekleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.İlgili dosya için tıklayınız
09 Temmuz 2018