KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitümüz; Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde bilimsel araştırma, disiplinlerarası yaklaşım ve toplumsal fayda ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. 
Enstitüsü’nün amacı; önemli seviyede karmaşık hale gelen toplumsal hayatın, ekonominin, ticaretin ve sanayinin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilecek, ilgili sahalardaki bilim dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası çapta bilime katkıda bulunabilecek, sanayinin-ticaretin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, işbirliğini sağlayabilecek tezleri ve projeleri hazırlatmak suretiyle adayları yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. 

Enstitü Yönetimi 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

Celaleddin ÇIBIK

Enstitü Sekreteri 

Enstitü Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ (Müdür V.) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ (Müdür Yardımcısı) 

Prof.Dr. Osman OKKA (İşletme Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof.Dr. Çağatay ÜNÜSAN 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge AFŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KİZİR

Enstitü Kurulu

Müdür V: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNDÜZ

İşletme Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Osman OKKA

Uluslararası  Ticaret Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat CANITEZ

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Erol KOZAK

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın BOSTANCI

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ATILGAN

Grafik Tasarım Anabilim Dalı Başkan V. : Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAROĞLU

Enerji Yönetimi Anabilim Dalı Başkan V. : Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ

Tarih Anabilim Dalı Başkan V. Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ