İdeal eğitim koşullarını sağlamak, Öğretim üyesi/öğrenci oranının ideal ölçülerde oluşmasını sağlamak, yeterli hastane deneyimi kazandırmak, yeterli bilgi, beceri ve davranışa sahip etik değerlere saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim kurabilen, toplum tarafından saygı duyulan ve örnek olan hekimler yetiştirmektir. Fakültemizde entegre- hibrit eğitim sistem temelli probleme dayalı öğrenme ile destekli interaktif eğitim etkinlikleriyle zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanacaktır.

 

PROFILE OF THE PROGRAM

Provide ideal educational conditions, ensuring that the ratio of faculty / students is formed in the ideal measure, gain sufficient hospital experience, have sufficient knowledge, skills and behavior, respectful of ethical values, investigator, interrogator, self-assured, well communicable, respected by society and train doctors who are exemplary. In our faculty, an integrated hybrid education system-based probing- problem based learning-supported interactive training program enriched training program will be implemented.